Menu

מענקים החדשים והאקטואליים מעבר למענקים הקיימים

לתשומת ליבכם המענקים החדשים והאקטואליים מעבר למענקים הקיימים:

מענק הוצאות קבועות יולי, אוגוסט- פיצוי הכפוף לירידה במחזור של 40% מול אשתקד.

מענק עידוד תעסוקה בגין המשך העסקת עובדים שחזרו מחל”ת או חדשים שגוייסו (ניתן להגיש כבר עבור ספטמבר)

(שימו לב למי ששכח, ניתן עדיין להגיש ליולי ואוגוסט).

סיוע בתשלומי ארנונה לעסקים.

רצ”ב מסמך מרכז המתייחס לסוגי מענקי הקורונה השונים (לרבות הנזכרים לעיל) כפי שאושרו ע”י הממשלה והתנאים לקבלתם.

לעיון במסמך שהוכן ע”י ובאדיבותה של לשכת רואי החשבון בישראל לחץ כאן.

משרדנו פתח מחלקה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי.

המעוניינים בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל :Shmulik@mgi-israel.co.il .

לפרטים נוספים   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design