Menu

שיתוף פעולה ויזמות עסקית – איחוד האמירויות הערביות

חוזר חשבונאות ושוק ההון

בחודש ספטמבר 2020 חתמה מדינת ישראל על “הסכמי אברהם” במסגרתם נחתם, בין היתר, הסכם לנורמליזציה מלאה של היחסים בין איחוד האמירויות הערביות למדינת ישראל. ההסכם כולל בתוכו כינון יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל לאיחוד האמירויות, הקמת שגרירויות הדדיות וחילופי שגרירים, טיסות ישירות בין המדינות ושיתופי פעולה ישירים בתחומי התיירות, הביטחון, התקשרות, הטכנולוגיה, האנרגיה, הבריאות ועוד. הסכמים אלו פותחים צוהר רחב וכר פורה להזדמנויות עסקיות רבות.

משרדנו, לרבות באמצעות נציגות MGI במפרץ הפרסי, נערך לספק את השירותים שידרשו על מנת להביא הזדמנויות אלו לכדי ביצוע.

לצפיה בחוזר לחץ כאן

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

בכבוד רב,

קנובל בלצר סוראיה ושות’

רואי חשבון

בנייה וקידום אתרים - S.M Design