Menu

שימו לב!! רשויות המס פתחו לאחרונה בהליכים פליליים כנגד בעלי שליטה המצויים ביתרות – חובה

יתרות חובה של בעלי שליטה דהיינו משיכת כספים מעל – 60 יום מהווים הכנסה /דיבידנד.

לפרטים נוספים   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design