Menu

רצ”ב לעיונכם חוברת מידע (רבעון חג)

שנה טובה, שנת בריאות, חזרה מהירה לשגרה ולצמיחה.

כמו כן להלן טבלה מרכזת של ריכוז כל מענקי הקורונה שהוכנה ע”י לשכת רואי החשבון בישראל. (לצפייה בטבלה הקש כאן).

הנכם מוזמנים בכל עת לפנות למשרדינו לצורך מתן הבהרות והרחבות.

לתשומת לבכם:

1.משרדנו פתח מחלקה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי.

המעוניינים בסיוע לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם:

שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל :

Shmulik@mgi-israel.co.il

2.כמו כן משרדנו פתח לאחרונה שתי מחלקות חדשות :

– מחלקת ייעוץ פנסיוני אשר תסייע ללקוחות בתחום של הייעוץ הפנסיוני אשר מגיעים לגיל פרישה או כאלה המעוניינים לתכנן את העתיד תוך הבטחת מיסוי אופטימלי .

– שירותי Family Office – יועצינו ילוו את המשפחה באספקטים הכלכליים, החשבונאיים והמיסויים בקשר עם העברת נכסים במשפחה וכן בניהולם.

לחוברת מידע   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design