Menu

פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

לקוחות יקרים,

משרד האוצר הודיע על פתיחת מסלול מיוחד בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה כדי לסייע לכם בהתמודדות עם השפעות נגיף הקורונה על המשק.

במסגרת המסלול הייעודי, המוקם בשיתוף בנק ישראל, יוכלו הבנקים להעמיד הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בהיקף מצטבר של עד 4 מיליארד שקל במספר פעימות, בשיעור מוגדל של ערבות מדינה. העמדת הלוואות בהיקף של עד שני מיליארד שקל תתאפשר באופן מיידי.

להלן הקישור לקרן להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה:

https://govextra.gov.il/mof-gloans/

שותפי המשרד והמחלקה הכלכלית של משרדינו עומדת לרשותכם ככל הנדרש בסיוע בהגשת הבקשות .

המשך סוף שבוע בריא, רגוע ונעים.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design