Menu

עדכון וריכוז המידע בקשר עם מענקי הקורונה

עדכון-בהמשך לפרסומים קודמים החליטה הממשלה על שינוי בחישוב הפעימה השלישית – מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות

וזאת מתוך התחשבות בכל אותם אלה המדווחים על בסיס מזומן וכמו כן, לתקן עיוות שהיה בתחשיב לגבי עסקים בעלי מחזור שנתי מעל 300 אלף ומתחת 20 מליון ואשר לא זכו למענק המינימלי.

להלן השינויים העיקריים –

• השוואת מחזורים מרץ-יוני 2020 לעומת מרץ-יוני 2019 לגבי אלו המדווחים על בסיס מזומן:

עוסקים שמדווחים על בסיס מזומן ואשר הגישו את בקשתם עד ליום ה-5 ביולי 2020 או עד ליום פרסום תיקון החלטת הממשלה יוכלו לתקן את בקשתם.

ככל שלא הגישו בקשה למענק יוכלו להגיש בקשה חדשה מיום 12 ביולי 2020 ועד יום 13 באוקטובר 2020. אופן חישוב ירידת המחזורים עבור עוסקים אלו יהיה השוואה שבין התקופה מרץ עד יוני 2020 (לחלק ב-2), לתקופה המקבילה בשנת 2019, וזאת לעומת חישוב הירידה כיום המבוסס על המחזורים של החודשים מרץ–אפריל בלבד.

• קביעת רף מינימלי כך שסכום המענק לא יפחת מ-3,025 ש”ח, גם כאשר תוצאת החישוב על פי הנוסחה היא פחותה, עבור עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם מעל 300 אלף ועד 20 מיליון ש”ח.

• הכללת המענק גם על ענף היהלומים וקביעת כללים רלוונטיים עבורם.

• מתן סמכויות למנהל רשות המסים להפעיל שיקול דעת ולהגדיל או להקטין את מקדם שיעור ההשתתפות בהוצאות הקבועות. כך לדוגמא תהיה סמכות למנהל לנטרל מהנוסחה רכש של מלאי משמעותי שבוצע בסוף שנת 2019 עבור שנת 2020 ואשר טרם נמכר.

• עדכון לגבי מענקים קטנים

פתיחת מסלול מענקים בסכומים קטנים על מנת לסייע לעסקים במימון ההתאמות לשגרת הקורונה – סיוע בסכומים של עד ל-5,000 ₪ (כולל מע”מ) כנגד חשבוניות של התאמות שנעשו בעסק לצורך העבודה תחת שגרת הקורונה (כגון מחיצות, ריהוט וכו’).

מצ”ב הקישור של משרד הכלכלה והתעשיה – סיוע לעסקים קטנים קטנים ובינוניים.

https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km2.aspx

שימו לב – התקציב בקרן מוגבל ויש להרשם בהקדם באופן עצמאי.

חוק מענק לעידוד תעסוקה אשר מטרתו לזרז את חזרתם של העובדים בחל”ת למקומות העבודה. האופציה תיפתח החל מ- 15/7/2020. להלן עיקרי –

• ההתייחסות הינה לעובדים שנרשמו בלשכת שירות התעסוקה מיום 1.1.2020 ועד ליום 30.4.2020 ולא עבדו ממועד רישומם בלשכת התעסוקה ועד ליום 30.4.2020.

בנוסף נכללים גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת בחודשים מרץ-אפריל 2020.

• העובדים אינם בעלי שליטה או קרוביהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים, נכדים ועוד) ואינם עובדים זרים.

• שכר מזערי – 3,300 ₪ בחודש

• המנגנון הינו השוואת כמות העובדים בין החודשים –

• השוואת כמות העובדים בחודש 04/20 (בתקופה 19.04.20 ועד 30.4.20) לעומת כמות העובדים בחודש 03/20. השוואת כמות העובדים בחודש 05/20 לעומת חודש 04/20,

השוואת כמות העובדים בחודש 06/20 לעומת חודש 05/20 והשוואת כמות העובדים בחודש 07/20 לעומת חודש 06/20.

סכום המענק –

• מעסיקים שהחזירו את העובדים החל מ- 19.4.20 ועד סוף חודש מאי 2020 – 3,500 ₪ עבור כל עובד (875 ₪ במשך 4 חודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

• מעסיקים שהחזירו/מחזירים את העובדים בחודש יוני – 7,500 ₪ עבור כל עובד (1,875 ₪ במשך 4 חודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

• מעסיקים שיחזירו את העובדים בחודש יולי – 7,500 ₪ עבור כל עובד (1,875 ₪ במשך 4 חודשים יולי-אוקטובר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

את התביעה למענק ניתן להגיש תוך 60 יום מתום כל חודש רלוונטי. התביעה תוגש בטופס מקוון (עדיין לא קיים…).

המענק חייב במס הכנסה אך פטור ממע”מ ואין צורך להוציא בגינו חשבונית מס.

להלן מסלולי המענקים שכבר קיימים –

מענק בעלי שליטה – על בעלי השליטה להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים – (ניתן להגיש עד 17/08), לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן.

מענק לעצמאים – יש צורך להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים אישיים. לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן.( פעימה שניה ניתן להגיש עד 17/08).

מענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות – דורש הכנת דוחות ואיסוף נתונים וכרוך בעבודה מקצועית (בעיקר לגבי עסקים בעלי מחזור מעל 1.5 מליון ₪ בשנת 2019) – עסקים שיש להם מנהל חשבונות פנימי או חשב או סמנכ”ל כספים רצוי שיסתייעו בגורם הפנימי – כל המעוניין יכול להסתייע במחלקה שנפתחה במשרדנו.

לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן. ניתן להגיש את הבקשה עד 15/09.

משרדנו פתח מחלקת תמיכה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי.

המעוניינים (לאו דווקא לקוחות המשרד) בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל : Shmulik@mgi-israel.co.il .

בנייה וקידום אתרים - S.M Design