Menu

עדכון הנחיות המדינה, מענק לעצמאים (סעיף 5 ) , מסלול מיוחד להלוואות (קרן ייעודית לנפגעים כלכלית של נגיף הקורונה ) , הנחיות הביטוח הלאומי בעניין חל”ת, דחיית מועד הגשות ואישורים רגולטורים, מענקים לעצמאים, דמי האבטלה לבעלי שליטה בחברות או לעצמאים (טרם אושרו).

1 . קרן ייעודית לסיוע בקושי תזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

 פריסה- ניתן לפרוס את הלוואה לתקופה של עד 5 שנים.

 תשלומים- קיימת אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים.

 סכום ההלוואה- סכום ההלוואה המקסימאלי הינו עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מביניהם, ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪.

 ימי טיפול – זמן הטיפול בבקשה להלוואה – עד 7 ימי עסקים.

 עלות- ההלוואות תינתנה ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.

 ריבית- הריבית על ההלוואה תשולם באופן מלא על ידי המדינה בשנה הראשונה, והחל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים+.1.5% .

 פיקדון – עד 5% בלבד.

בין היתר , תנאי הסף לקבלת ההלוואה:

 העסק רשום בישראל כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה.

 מחזור העסקים הינו עד 400 מיליון ₪.

 העסק צריך להוכיח כי הקשיים התזרימיים אליו נקלע העסק הינם בעקבות משבר הקורונה.

להלן הקישור לאתר https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/

2. הנחיות שפרסם הביטוח הלאומי לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה .

ראשית יש להירשם לשירות התעסוקה ולאחר מכן להגיש את הבקשה באתר הביטוח הלאומי.

אתר שירות התעסוקה:

https://www.gov.il/he/service/covid19-register-to-employment-bureau

אתר ביטוח לאומי:

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

3. קיזוז מס תשומות על סמך העתקי חשבוניות.

א. מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע”מ בדווח דו-חודשי (לחודשים ינואר פברואר), נדחה עד לתאריך ה- 27/4/2020.(כרגע טרם פורסם מועד הדחיה של דיווח מרץ ל 2020 למעט דיווח מרץ של הביטוח לאומי לעצמאיים שנדחה ל-15/05) .

ב. כידוע עוסק רשאי לקזז תשומות רק כשבידיו חשבונית מס מקורית/דיגיטלית חתומה-לאור המצב ניתן לקזז בהתאם לחשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית (יש לוודא לקבל את המקור בדואר).

הקלה זאת לשעת חירום תחול בגין עסקאות שבוצעו החל מיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

מומלץ כי לקוחות שבדרך כלל מביאים חומר הנהלת חשבונות למשרדי ראיית חשבון לצורך הדיווח החודשי יימנעו מלהגיע למשרדים ולהסתובב חשופים לנגיף הקורונה ויסרקו את החומר ויעבירו אותו סרוק במייל או באמצעות אפליקציה (משרדינו צפוי להעלות במהלך שבוע הבא אפליקציה להעברת חומר- שפותחה על ידינו לטובת לקוחותינו ) .

קישור להקלה : http://www.capitax.co.il/Attachments/6782-20.pdf

4. הארכת תוקף ודחיית תוקף מועדים על אישורים רגולטורים וכן הארכת תוקף מועדי הגשת דוחות שהיה צורך להגיש עד ליום 31/3/2020 לתקופה של בין חודש לחודשיים וכן דחיית מועד פרסום הדוח הרבעוני של חברות ציבורייות ליום 30/06/2020 במקום 31/05/20 .

5. מענק לעצמאים ועסקים קטנים,

שימו לב – האפשרות להגשת הבקשות למענק נפתחת הערב באתר רשות המיסים .(הודעת הדוברות – https://www.gov.il/he/departments/news/sa020420-1) ,

נקבעו קריטריונים משתנים-בין היתר: מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות ההכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ולא עולות על 240,000 ש”ח והוגש דוח שנתי לשנת 2018.

ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש”ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

תנאי נוסף – ייבדק המחזור העסקי של מרץ – אפריל 2020 למול מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.

העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.

סכום המענק יהיה בשיעור יחסי מההכנסה החודשית ולא יותר מ – 6,000 ש”ח.

6. דחיית תשלומי הלוואות/משכנתאות וארנונה לעסקים – שימו לב, יש לפנות לבנקים ולרשויות, האמור לא מתבצע אוטומטית.

7. דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברות או לעצמאיים – כרגע יודגש שטרם נפתחה האופציה הנ”ל. יחד עם זאת לגבי בני משפחה קרובים המועסקים בעסק ושאינם בעלי מניות וכן בהתייחס לבעלי שליטה מעל גיל 67 – אפשר להתייעץ עם משרדנו.

8. בנק ישראל החליט על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש”ח באופן מיידי (במקום 20,000 ש”ח כפי שהיה עד היום).

9 .לעניין אי זקיפת שווי רכב בתקופת חל”ת/בידוד/עבודה מהבית מתוקף ההנחיות לגבי הנוכחות בעבודה –נא ראו חוזר שהוצאנו במהלך השבוע.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design