Menu

עדכון הנחיות המדינה, מענק לעצמאים (סעיף 5), מסלול מיוחד להלוואות (קרן ייעודית לנפגעים כלכלית של נגיף הקורונה), הנחיות הביטוח הלאומי בעניין חל”ת, דחיית מועד הגשות ואישורים רגולטורים, מענקים לעצמאים, דמי האבטלה לבעלי שליטה בחברות או לעצמאים (טרם אושרו).

1 . קרן ייעודית לסיוע בקושי תזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

 פריסה – ניתן לפרוס את הלוואה לתקופה של עד 5 שניםו-12 חודשי גרייס .

 תשלומים- קיימת אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים.

 סכום ההלוואה – עד 16% ממחזור העסקים של עד 25 מיליון ₪ ועד 8% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי גבוה יותר, ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪.

 ימי טיפול – זמן הטיפול בבקשה להלוואה – עד 7 ימי עסקים.

 עלות – ההלוואות תינתנה ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.

 ריבית – הריבית על ההלוואה תשולם באופן מלא על ידי המדינה בשנה הראשונה, והחל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים+.1.5% .

 פיקדון – עד 5% בלבד.

בין היתר , תנאי הסף לקבלת ההלוואה:

 העסק רשום בישראל כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה.

 מחזור העסקים בשנה קודמת הינו עד 400 מיליון ₪.

 העסק צריך להוכיח כי הקשיים התזרימיים אליו נקלע העסק הינם בעקבות משבר הקורונה.

להלן הקישור לאתר https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/

2. הנחיות שפרסם הביטוח הלאומי לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

ראשית יש להירשם לשירות התעסוקה ולאחר מכן להגיש את הבקשה באתר הביטוח הלאומי.

אתר שירות התעסוקה:

https://www.gov.il/he/service/covid19-register-to-employment-bureau

אתר ביטוח לאומי:

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx

3. מועדי הדיווח לרשויות האוצר-טרם פורסמה דחייה נוספת עקב “משבר הקורונה”

מועד הדיווח בגין חודש מרץ למס הכנסה מקדמות, מס הכנסה ניכויים ומע”מ, נדחה מראש עקב חג הפסח, הודעה בנושא פורסמה בחודש ינואר 2020:

מקדמות מס הכנסה נדחה ליום 23.4.2020 במקום 15.4.2020

ניכויים מס הכנסה נדחה ליום 23.4.2020 במקום 16.4.2020

מע”מ חד חודשי למי שלא חייב בדיווח מפורט נדחה ליום 27.42020 במקום 15.4.2020

מע”מ חד חודשי למי שחייב בדיווח מפורט נדחה ליום 27.4.2020 במקום 23.4.2020

לתשומת לבכם למי שטרם שילם ודיווח מע”מ של ינואר פברואר 2020 (למי שחייב בדיווח דו חודשי בלבד ) התאריך האחרון לדיווח -27/04 –לאלה שטרם דיווחו.

4. קיזוז מס תשומות על סמך העתקי חשבוניות

א. מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע”מ בדווח דו-חודשי (לחודשים ינואר פברואר), נדחה עד לתאריך ה- 27/4/2020. (נכון להיום טרם פורסם מועד הדחיה של דיווח מרץ 2020 למעט דיווח מרץ של הביטוח לאומי לעצמאים שנדחה ל-15/05).

ב. כידוע עוסק רשאי לקזז תשומות רק כשבידיו חשבונית מס מקורית/דיגיטלית חתומה-לאור המצב ניתן לקזז בהתאם לחשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית (יש לוודא לקבל את המקור בדואר).

הקלה זאת לשעת חירום תחול בגין עסקאות שבוצעו החל מיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

מומלץ כי לקוחות שבדרך כלל מביאים חומר הנהלת חשבונות למשרדי ראיית חשבון לצורך הדיווח החודשי יימנעו מלהגיע למשרדים ולהסתובב חשופים לנגיף הקורונה ויסרקו את החומר ויעבירו אותו סרוק במייל או באמצעות אפליקציה (משרדינו צפוי להעלות במהלך שבוע הבא אפליקציה להעברת חומר- שפותחה על ידינו לטובת לקוחותינו ).

קישור להקלה : http://www.capitax.co.il/Attachments/6782-20.pdf

5. הארכת תוקף ודחיית תוקף מועדים על אישורים רגולטורים וכן הארכת תוקף מועדי הגשת דוחות שהיה צורך להגיש עד ליום 31/3/2020 לתקופה של בין חודש לחודשיים וכן דחיית מועד פרסום הדוח הרבעוני של חברות ציבורייות ליום 30/06/2020 במקום 31/05/20 .

6. מענק לעצמאים ועסקים קטנים

שימו לב – האפשרות להגשת הבקשות למענק פתוחה באתר רשות המיסים- https://www.gov.il/he/service/grant-self-employed-persons-for-corona-period

נקבעו קריטריונים משתנים-בין היתר: מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות ההכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ולא עולות על 240,000 ש”ח והוגש דוח שנתי לשנת 2018.

ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש”ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

תנאי נוסף – ייבדק המחזור העסקי של מרץ – אפריל 2020 למול מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

למענק זכאים רק עצמאים ולא בעלי שליטה בחברות.

העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.

סכום המענק יהיה בשיעור יחסי מההכנסה החודשית ולא יותר מ – 6,000 ש”ח.

7. דחיית תשלומי הלוואות/משכנתאות וארנונה לעסקים – שימו לב, יש לפנות לבנקים ולרשויות, האמור לא מתבצע אוטומטית.

8. דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברות או לעצמאיים – כרגע יודגש שטרם נפתחה האופציה הנ”ל. יחד עם זאת לגבי בני משפחה קרובים המועסקים בעסק ושאינם בעלי מניות וכן בהתייחס לבעלי שליטה מעל גיל 67 – אפשר להתייעץ עם משרדנו.

9. בנק ישראל החליט על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש”ח באופן מיידי (במקום 20,000 ש”ח כפי שהיה עד היום).

10 .לעניין אי זקיפת שווי רכב בתקופת חל”ת/בידוד/עבודה מהבית מתוקף ההנחיות לגבי הנוכחות בעבודה – נא ראו חוזר שהוצאנו בסוף שבוע שעבר וכן להנחיית רשות המיסים .

בהמשך להקלות שפורסמו בעקבות משבר הקורונה, רשות המסים פרסמה הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל”ת והחזירו את הרכב למעסיק. לצפיה בהקלות

בנייה וקידום אתרים - S.M Design