Menu

עדכון הנחיות המדינה, דחיית מועד הגשת דיווחים לרשויות, מענק לעצמאים ולבעלי שליטה (סעיף 2) טרם עודכנה פעימה שניה, הנחיות הביטוח הלאומי בעניין חל”ת, מסלול מיוחד להלוואות (קרן ייעודית לנפגעים כלכלית של נגיף הקורונה), הנחות בארנונה ואי זקיפת שווי רכב.

1. מועדי הדיווח לרשויות האוצר בעידן הקורונה:

לתשומת לבכם למי שטרם שילם ודיווח מע”מ של ינואר פברואר 2020 (למי שחייב בדיווח דו חודשי בלבד ) התאריך לדיווח נדחה ל -18.5.20.

מועד הדיווח בגין חודש מרץ למס הכנסה מקדמות, מס הכנסה ניכויים ומע”מ, נדחה מראש עקב חג הפסח, לשכת רואי החשבון הגישה בג”ץ בגין אי דחיית מועד הדיווח והנושא עדין טרם הוכרע וצפוי להיות מוכרע בסוף השבוע או בתחילת שבוע הבא , להלן המועדים טרם החלטת בית המשפט העליון:

מקדמות מס הכנסה ידווחו ב- 23.4.2020 .

ניכויים מס הכנסה ידווחו ב- 23.4.2020 .

מע”מ חד חודשי למי שחייב ולמי שלא חייב בדיווח מפורט מועד הדיווח ב- 27.4.2020 .

דיווח מרץ של הביטוח לאומי לעצמאים נדחה ל-15/5/2020.

2. מענק לעצמאים, עסקים קטנים ובעלי שליטה

שימו לב- צפויה פעימה שנייה של מענקים (טרם נפתחה האופציה באתר לגבי פעימה שניה) שתנאי הסף לגביה פחות קשיחים מתנאי הסף של הפעימה הראשונה.

האפשרות להגשת הבקשות למענק פעימה ראשונה פתוחה באתר רשות המיסים – לפרטים נוספים לחצו כאן 

פעימה ראשונה

נקבעו קריטריונים משתנים-בין היתר: מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות, לרבות ההכנסות פטורות, בתנאי שהכנסות לא פחותות מ- 24,000 ולא עולות על 240,000 ש”ח והוגש דוח שנתי לשנת 2018.

ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות לא תעלה על 340,000 ש”ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.

תנאי נוסף – ייבדק המחזור העסקי של מרץ – אפריל 2020 למול מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25%

אזי יצטרכו להחזיר את המענק.

למענק זכאים רק עצמאים ולא בעלי שליטה בחברות.

העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.

סכום המענק יהיה בשיעור יחסי מההכנסה החודשית ולא יותר מ – 6,000 ש”ח.

פעימה שנייה – טרם נפתחה האופציה, היתה רק הודעה לעיתונות (מפורט להלן נוסח ההודעה):

-הכללת שכירים בעלי שליטה.

-שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת.

-הגדלת המענק המקסימלי לסכום של 10,500 שקל.

-הגדלת תקרת הכנסה החייבת ל-1 מליון שקל בשנה.

-ביטול הקריטריון של הכנסת משק בית.

-ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת תקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019, לבחירת העצמאי.

-ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני.

-לאור זאת למעלה מ-600 אלף עצמאים צפויים להיות זכאים למענק.

3. הנחיות לגבי החזרה מחל”ת:

     א. על העובד לדווח ללשכת התעסוקה על הפסקת החל”ת או על ביטולו. להודעת לשכת התעסוקה לחצו כאן 

     ב. לדווח לביטוח לאומי על הפסקת החל”ת או על ביטולו. ישנן 2 אפשרויות לביצוע הפעולה –

            1. העובד – ידווח באופן מקוון על הפסקת החל”ת (אין צורך במסמכים כלשהם) – להוראת ביטוח לאומי לחצו כאן 

            2. המעסיק – ניתן לדווח קובץ מתוכנת השכר. להוראת ביטוח לאומי לחצו כאן 

הנחיות לגבי הארכת החל”ת:

במידה והחל”ת הכפוי מוארך אין צורך לדווח למוסד לביטוח לאומי או ללשכת התעסוקה על הארכת החל”ת. דמי האבטלה ישולמו עד למועד החזרה לעבודה.

– דמי אבטלה לבעלי שליטה בחברות או לעצמאים – יודגש שטרם נפתחה האופציה הנ”ל. יחד עם זאת לגבי בני משפחה קרובים המועסקים בעסק ושאינם בעלי מניות, ניתן לבקש חל”ת (דמי אבטלה).

4 . קרן ייעודית לסיוע בקושי תזרימי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

 פריסה – ניתן לפרוס את הלוואה לתקופה של עד 5 שניםו-12 חודשי גרייס .

 תשלומים- קיימת אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה (גרייס) לתקופה של עד 12 חודשים.

 סכום ההלוואה – עד 16% ממחזור העסקים של עד 25 מיליון ₪ ועד 8% מהמחזור לעסקים בעלי מחזור שנתי גבוה יותר, ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪.

 ימי טיפול – זמן הטיפול בבקשה להלוואה – עד 7 ימי עסקים.

 עלות – ההלוואות תינתנה ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה.

 ריבית – הריבית על ההלוואה תשולם באופן מלא על ידי המדינה בשנה הראשונה, והחל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים+.1.5% .

 פיקדון – עד 5% בלבד.

בין היתר , תנאי הסף לקבלת ההלוואה:

 העסק רשום בישראל כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע”מ, שותפות, אגודה שיתופית או עמותה.

 מחזור העסקים בשנה קודמת הינו עד 400 מיליון ₪.

 העסק צריך להוכיח כי הקשיים התזרימיים אליו נקלע העסק הינם בעקבות משבר הקורונה.

לכניסה לאתר לחצו על הקישור כאן 

5. דחיית תשלומי הלוואות/משכנתאות וארנונה לעסקים – שימו לב, יש לפנות לבנקים ולרשויות, האמור לא מתבצע אוטומטית.

הנחה של 25% מתשלומי הארנונה השנתית על מרבית העסקים – יש לבחון מול הרשות המקומית ולפנות וליזום בקשה להנחה.

6. קיזוז מס תשומות על סמך העתקי חשבוניות.

כידוע עוסק רשאי לקזז תשומות רק כשבידיו חשבונית מס מקורית/דיגיטלית חתומה-לאור המצב ניתן לקזז בהתאם לחשבונית מס שנשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית (יש לוודא לקבל את המקור בדואר).

הקלה זאת לשעת חירום תחול בגין עסקאות שבוצעו החל מיום 1/3/2020 ועד ליום 31/5/2020.

מומלץ כי לקוחות שבדרך כלל מביאים חומר הנהלת חשבונות למשרדי ראיית חשבון לצורך הדיווח החודשי יימנעו מלהגיע למשרדים ולהסתובב חשופים לנגיף הקורונה ויסרקו את החומר ויעבירו אותו סרוק במייל או באמצעות אפליקציה (משרדינו צפוי להעלות במהלך שבוע הבא אפליקציה להעברת חומר- שפותחה על ידינו לטובת לקוחותינו ).

קישור להקלה לחצו כאן

7. הארכת תוקף ודחיית תוקף מועדים על אישורים רגולטורים וכן הארכת תוקף מועדי הגשת דוחות שהיה צורך להגיש עד ליום 31/3/2020 לתקופה של בין חודש לחודשיים וכן דחיית מועד פרסום הדוח הרבעוני של חברות

ציבוריות ליום 30/6/2020 במקום 31/5/2020.

8. בנק ישראל החליט על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש”ח באופן מיידי (במקום 20,000 ש”ח כפי שהיה עד היום).

9. לעניין אי זקיפת שווי רכב בתקופת חל”ת/בידוד/עבודה מהבית מתוקף ההנחיות לגבי הנוכחות בעבודה – נא ראו חוזר שהוצאנו לפני החג ותהיו בקשר עם הרפרנטים במשרד שאחראים על תיק הלקוח שלכם שהונחו להנחות אתכם בנושא וכן להנחיית רשות המיסים .

בהמשך להקלות שפורסמו בעקבות משבר הקורונה, רשות המסים פרסמה הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל”ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל”ת והחזירו את הרכב למעסיק. לצפיה בהקלות

בנייה וקידום אתרים - S.M Design