Menu

משרד האוצר פרסם תזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה אשר מטרתו לזרז את חזרתם של העובדים בחל”ת למקומות העבודה

משרד האוצר פרסם תזכיר חוק מענק עידוד תעסוקה אשר מטרתו לזרז את חזרתם של העובדים בחל”ת למקומות העבודה. להלן עיקרי הדברים והדגשים שרצוי לקחת בחשבון –

• ההתייחסות הינה לעובדים שנרשמו בלשכת שירות התעסוקה מיום 1.1.2020 ועד ליום 30.4.2020 ולא עבדו ממועד רישומם בלשכת התעסוקה ועד ליום 30.4.2020.

• העובדים אינם בעלי שליטה או קרוביהם (בני זוג, הורים, ילדים, נכדים ועוד)

• שכר מזערי – 3,300 ₪ בחודש

• המנגנון הינו השוואת כמות העובדים בחודש 05/20 לעומת חודש 04/20 והשוואת כמות העובדים בחודש 06/20 לעומת חודש 05/20.

סכום המענק 

• מעסיקים שהחזירו/מחזירים את העובדים בחודש מאי – 3,500 ₪ עבור כל עובד (875 ₪ במשך 4 חודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו)

• מעסיקים שהחזירו/מחזירים את העובדים בחודש יוני – 7,500 ₪ עבור כל עובד (1,875 ₪ במשך 4 חודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו)

את התביעה למענק ניתן להגיש תוך 60 יום מתום כל חודש רלוונטי. התביעה תוגש בטופס מקוון (עדיין לא קיים…).

לתשומת לב המעסיקים ההפרש המהותי בגובה הפיצוי בגין כל עובד שמוחזר בחודש מאי – 3,500 ₪ לעומת אלו שמוחזרים בחודש יוני – 7,500 ₪. ההתייחסות הינה לחודש ולא לחלק יחסי מהחודש כך שעובד שמוחזר לעבודה ביום 31.5.20 לאחר שהיה בחל”ת מ-15.3.20 המעסיק יקבל בגינו 3,500 ₪ ואילו מעסיק שהחזיר את העובד ביום שלמחרת 1.6.20 יקבל 7,500 ₪ (הפרש של 4,000 ₪ !!!).

להלן מסלולי המענקים שכבר קיימים

מענק בעלי שליטה – על בעלי השליטה להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים – (ניתן להגיש עד 12.07), לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן.

מענק לעצמאים – יש צורך להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים אישיים. לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן. (פעימה ראשונה ניתן להגיש עד 10/06, פעימה שניה ניתן להגיש עד 12/07).

מענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות – דורש הכנת דוחות ואיסוף נתונים וכרוך בעבודה מקצועית (בעיקר לגבי עסקים בעלי מחזור מעל 1.5 מליון ₪ בשנת 2019) – עסקים שיש להם מנהל חשבונות פנימי או חשב או סמנכ”ל כספים רצוי שיסתייעו בגורם הפנימי – כל המעוניין יכול להסתייע במחלקה שנפתחה במשרדנו.

לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן . ניתן להגיש את הבקשה עד 10.08.

משרדנו פתח מחלקת תמיכה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי.

המעוניינים (לאו דווקא לקוחות המשרד) בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל :Shmulik@mgi-israel.co.il .

הלוואות סיוע עקב הקורונה:

משרדנו מוביל שת”פ עם משרד כלכלי בקשר עם הגשת בקשות לקבלת הלוואות בערבות מדינה בעקבות משבר הקורונה.

המעוניינים (לאו דווקא לקוחות המשרד) בסיוע בהגשת הבקשה וליווי התהליך מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד , מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל : Shmulik@mgi-israel.co.il

בנייה וקידום אתרים - S.M Design