Menu

מענק לעצמאים

• על אף שטרם פורסמו הכללים לקבלת המענק/הפיצוי מומלץ להיערך ולהרשם באתר רשות המיסים – באיזור האישי (בשלב זה לא ניתן לבצע זאת ע”י המייצגים ויש להרשם באופן עצמאי).
• לצורך הזדהות באיזור האישי – רצוי להצטייד בתעודת זהות, רשיון נהיגה ודרכון.
• יש לשמור את הסיסמא מאחר ויהיה קושי לשחזרה.
יש להיכנס לקישור הבא ולמלא אחר ההנחיות:

https://secapp.taxes.gov.il/SrVeImut/frmRashiKnisa.aspx?src=LONew#no-back-button

משרדנו עומד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design