Menu

מענק הסיוע לעסקים (עידוד התעסוקה) החזרת העובדים מחל”ת ותיעוד המענקים בספרי העסק

אתמול אושר חוק מענק לעידוד תעסוקה אשר מטרתו לזרז את חזרתם של העובדים בחל”ת למקומות העבודה. להלן עיקרי הדברים והדגשים שרצוי לקחת בחשבון –

• ההתייחסות הינה לעובדים שנרשמו בלשכת שירות התעסוקה מיום 1.1.2020 ועד ליום 30.4.2020 ולא עבדו ממועד רישומם בלשכת התעסוקה ועד ליום 30.4.2020.

בנוסף נכללים גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל”ת בחודשים מרץ-אפריל 2020.

• העובדים אינם בעלי שליטה או קרוביהם (בני זוג, הורים, ילדים, אחים, נכדים ועוד) ואינם עובדים זרים.

• שכר מזערי – 3,300 ₪ בחודש

• המנגנון הינו השוואת כמות העובדים בין החודשים –

• השוואת כמות העובדים בחודש 04/20 (בתקופה 19.04.20 ועד 30.4.20) לעומת כמות העובדים בחודש 03/20. השוואת כמות העובדים בחודש 05/20 לעומת חודש 04/20,

השוואת כמות העובדים בחודש 06/20 לעומת חודש 05/20 והשוואת כמות העובדים בחודש 07/20 לעומת חודש 06/20.

סכום המענק – 

• מעסיקים שהחזירו את העובדים החל מ- 19.4.20 ועד סוף חודש מאי 2020 – 3,500 ₪ עבור כל עובד (875 ₪ במשך 4 חודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

• מעסיקים שהחזירו/מחזירים את העובדים בחודש יוני – 7,500 ₪ עבור כל עובד (1,875 ₪ במשך 4 חודשים יוני-ספטמבר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

• מעסיקים שיחזירו את העובדים בחודש יולי – 7,500 ₪ עבור כל עובד (1,875 ₪ במשך 4 חודשים יולי-אוקטובר כפוף לכך שהעובד מועסק בתקופה זו).

את התביעה למענק ניתן להגיש תוך 60 יום מתום כל חודש רלוונטי. התביעה תוגש בטופס מקוון (עדיין לא קיים…).

המענק חייב במס הכנסה אך פטור ממע”מ ואין צורך להוציא בגינו חשבונית מס.

להלן מסלולי המענקים שכבר קיימים –

מענק בעלי שליטה – על בעלי השליטה להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים – (ניתן להגיש עד 12.07), לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן.

מענק לעצמאים – יש צורך להיכנס עצמאית לאתר המקוון ולמלא מספר פרטים אישיים. לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן. (פעימה ראשונה ניתן להגיש עד 10/06, פעימה שניה ניתן להגיש עד 12/07).

מענק בגין השתתפות בהוצאות קבועות – דורש הכנת דוחות ואיסוף נתונים וכרוך בעבודה מקצועית (בעיקר לגבי עסקים בעלי מחזור מעל 1.5 מליון ₪ בשנת 2019) – עסקים שיש להם מנהל חשבונות פנימי או חשב או סמנכ”ל כספים רצוי שיסתייעו בגורם הפנימי – כל המעוניין יכול להסתייע במחלקה שנפתחה במשרדנו.

לכניסה לאתר רשות המיסים לחץ כאן . ניתן להגיש את הבקשה עד 10.08.

משרדנו פתח מחלקת תמיכה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי.

המעוניינים (לאו דווקא לקוחות המשרד) בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל: Shmulik@mgi-israel.co.il .

הלוואות סיוע עקב הקורונה:

משרדנו מוביל שת”פ עם משרד כלכלי בקשר עם הגשת בקשות לקבלת הלוואות בערבות מדינה בעקבות משבר הקורונה.

המעוניינים (לאו דווקא לקוחות המשרד) בסיוע בהגשת הבקשה וליווי התהליך מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד , מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל:

Shmulik@mgi-israel.co.il

תיעוד המענקים בספרי העסק בפעימה הראשונה והשנייה

בהתאם להנחיית רשות המסים, הובהר שמדובר בתקבול ועל כן יש להוציא קבלה בגינו.

עם זאת, בהתאם להוראות ניהול ספרים אם מקבל המענק מנהל את ספריו על פי שיטת החשבונאות הכפולה (עצמאים בעלי מחזור גבוה לדוגמא) וספריו מבוקרים ע”י רואה חשבון הרי שהוא רשאי שלא להוציא שובר קבלה.

יודגש כי מענקים אלה פטורים מביטוח לאומי וממע״מ ולכן אין להוציא בגינם חשבונית מס.

המענקים מהווים הכנסה חייבת ולכן יש לדווחם בדוח השנתי. ככל הנראה סכום המענק ייקלט אוטומטית בדוח השנתי ע”י מס הכנסה

לגבי הפעימה השלישית – עדיין לא יצאו הנחיות מפורטות מרשויות המס.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design