Menu

מידע ללקוח- רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים ומטילה קנסות בגין אי הפקדה לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017 ואילך

רשות האכיפה והגבייה שולחת מכתבים לעצמאים ומטילה קנסות בגין אי הפקדה
לקופת גמל לקצבה בשנת המס 2017 ואילך.

להמשך קריאה   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design