Menu

מידע ללקוח החוק לצמצום השימוש במזומן החל מיום – 1 בינואר, 2019 עדכון נוסף בתחולה – מיום 1.7.2019 הגבלות בנוגע לפירעון שיקים על ידי הבנקים

בהמשך למידע ללקוח אשר פרסמנו ביום 19.12.2018 כחלק מהמאבק שמנהלות הרשויות בישראל בהון השחור,
בהלבנת הון ובהעלמות המס, אושר בכנסת בחודש מרץ 2018 החוק לצמצום השימוש במזומן.
החוק לצמצום השימוש במזומן עולה שלב!

להמשך קריאה   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design