Menu

מועדים מעודכנים להגשת הבקשה לקבלת מענק בהשתתפות בהוצאות קבועות-פעימה שלישית

עסקים עם מחזור פעילות של עד 400 מיליון ₪, שמחזור הפעילות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2021, ו/או מרץ -אפריל 2021 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה יקבלו מענק בהתאם להיקף המחזור ב-2019, לעומת התקופה המקבילה ב -2019, יכולים להגיש תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות.

*עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ -18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪ -פגיעה של

25% ומעלה.

* עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ -100 מיליון ₪ ועד 200 מיליון ₪ -פגיעה של

40% ומעלה.

* עוסק, שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מ -200 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ -פגיעה של

60% ומעלה.

-עבור ינואר-פברואר, מועד ההגשה עד 24/6.2021.

-עבור מרץ-אפריל, מועד ההגשה עד 10/8/2021 .

-עבור מאי-יוני, טרם פורסם.

להגשת הבקשה לחץ כאן.

בנייה וקידום אתרים - S.M Design