Menu

מבזק מס – החוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח על מקורות המימון ברכישת זכויות במקרקעין החל מיום 1 בינואר, 2019

ביום 18 במרץ, 2018 פורסם ברשומות חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע”ח – 2018 (להלן – “החוק”). החוק ייכנס לתוקפו ביום 1 בינואר, 2019. מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בפעילות פלילית, לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור.

מבזק מס - החוק לצמצום השימוש במזומן ודיווח על מקורות המימון ברכישת זכויות במקרקעין החל מיום 1 בינואר, 2019   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design