Menu

כל מה שרציתם לדעת על מענקי הקורונה

הרינו מתכבדים להעביר לכם מסמך מרכז המתייחס לסוגי מענקי הקורונה השונים כפי שאושרו ע”י הממשלה והתנאים לקבלתם-מסמך ממצה ביותר ו “מורה נבוכים” לכל מי המתעניין במענקים .

משרדנו פתח מחלקה לסיוע בהגשת הבקשות וליווי התהליכים לקבלת המענקים בהובלתה של רו”ח אורטל גבאי.

המעוניינים בסיוע בהגשת הבקשות לקבלת המענקים – מוזמנים ליצור קשר עם שמוליק וינפלד, מנהל הפיתוח העסקי בטלפון 054-6791099 או במייל :Shmulik@mgi-israel.co.il .

בנייה וקידום אתרים - S.M Design