Menu

חודש אחרון נוהל גילוי מרצון חשבונות בנק, נכסים והכנסות בחול

אנשים רבים החלו לאחרונה לקבל מכתבים מהבנקים המזהירים כי הבנק עתיד להעביר לרשויות המס דיווח לגביהם כבעלי חשבונות החשודים שאינם תושבי ישראל, וכן לגבי חשבונות אשר בעליהם אינם תושבי ישראל, בהתאם להוראות תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים),תשע”ט-2019.

במקביל מס הכנסה מציין כי הוא מקבל דיווחים מבנקים זרים ברחבי העולם.

חודש אחרון לנוהל גילוי מרצון בדבר נכסים והכנסות שטרם דווחו.

לפרטים נוספים   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design