Menu

זקיפת שווי רכב בתקופת חל”ת /בידוד /עבודה מהבית מתוקף הנחיות אחוז הנמצאים במקומות עבודה

בשבועות האחרונים, נמצאים עובדים רבים בבידוד וכן מעסיקים רבים מודיעים לעובדיהם על יציאה לחל”ת או עבודה מהבית מתוקף הנחיות לגבי אחוז הנמצאים במקומות העבודה.

בתקופה זו, העובדים (שיקראו להלן: “העובד”) לא מקבלים מהמעביד שכר ואף לא תנאים סוציאליים.

עם זאת הרכב שהוענק לעובד ע”י המעביד נשאר ברשות העובד. על כן, עולה הסוגיה לגבי זקיפת שווי רכב בתקופה זו.

יצוין שבשל הצווים וההגבלות החלות על חלק גדול מהאוכלוסיה בדבר השהיה בבתים, קיימים מקרים רבים בהם רכב המעסיק נמצא אמנם ברשות העובד אך עם זאת לא נעשה בו כל שימוש והוא חונה בסמוך לביתו של העובד.

עמדתנו היא שבתנאים מסוימים יש מקום לשקול הקלה בשווי הרכב הנזקף . יודגש כי האחריות היא בלעדית על המעסיק ואין לראות בעמדתנו או במייל זה כחוות דעת שניתן להסתמך עליה.

יצוין שרשות המסים לא הביעה את עמדתה בעניין וטרם פרסמה הוראה כלשהי ועם זאת רצוי להיות מוכן ככל שניתן להצגת העמדה שלא נעשה שימוש כלשהו ברכב.

יודגש כי כל עוד לא יצאה הוראה מפורשת מרשויות האוצר, מעסיק שלא יזקוף שווי רכב בגין רכבים הצמודים לעובדים לוקח על עצמו אחריות מול רשויות המס וחשוף לתביעות וטענות מכל סוג שהוא בגין אי מילוי הוראות החוק.

כמו כן באם יצטרך המעביד לשלם מס בעקבות אי זקיפת שווי הרכב יהיה עליו להיפרע מעובדים – משימה שעלולה להיות לא נעימה ומורכבת בפרט במקרים שבו העובדים כבר עזבו את המעסיק.

כל מי שמתכנן להימנע מהצורך בזקיפת שווי הרכב בתקופת החל”ת, מומלץ לנקוט לפחות בצעדים הבאים (כמובן שעמדת רשות המיסים עלולה להיות ששום צעד שיינקט לא ימנע את הצורך בזקיפת שווי הרכב ) :

מומלץ ביותר שהעובד יחזיר את הרכב ויחנה במקום העבודה.

1. להודיע לעובד שלא יעשה שימוש ברכב המעסיק כל עוד הוא בתקופת החל”ת ולקבל את אישורו.

2. לבקש מהעובד לצלם את מד הקילומטראז’ בעת מתן ההודעה/יציאה לחל”ת ולהעביר את הצילום למעסיק.

3. לבקש מהעובד לצלם את מד הקילומטראז’ בעת סיום החל”ת ולהעביר את הצילום למעסיק.

4. לציין בפני העובד שרשות המסים לא הביעה את עמדתה בעניין וטרם פורסמה הוראה כלשהי וקיימת חשיפה לכך שרשות המיסים לא תקבל את העמדה על פיה לא זוקפים שווי רכב בתקופה הנ”ל.

5. להודיע לעובד שככל ורשויות האוצר ידרשו מס/ביטוח לאומי מהמעסיק בגין אי זקיפת השווי יוכל המעביד לדרוש מהעובד את ההטבות שנבעו לו בגין אי הזקיפת שווי הרכב (מס הכנסה וביטוח לאומי) .

מצ”ב קובץ מומלץ לחתימה – שבו חותמים הן המעסיק והן העובד במקרים שהמעביד בחר שלא לזקוף שווי רכב. יודגש שוב כי האחריות היא בלעדית על המעסיק ואין לראות בעמדתנו או בקובץ זה כחוות דעת שניתן להסתמך עליה.

להורדת הקובץ   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design