Menu

הצעה לרפורמה במיסוי בין לאומי

בחודש שעבר פורסם דו”ח הוועדה לרפורמה במיסוי בין לאומי. מטרת הועדה הייתה להמליץ על השינויים הנדרשים בדיני המס בתחום המיסוי הבין לאומי. הועדה כללה נציגים מהחטיבה המקצועית, מהחטיבה המשפטית, נציגים מיחידות השדה ברשות המיסים, נציגות בכירה ממנהל הכנסות המדינה וכן את נציגי הלשכות המקצועיות. דוח הועדה כולל המלצות רחבות מאד בתחום המיסוי הבין לאומי, לרבות לעניין קביעת התושבות של יחידים וחברות, כללי מקום המקור, מס יציאה, מנגנוני מניעת כפל מס, הטבות לעולים חדשים ותושבים חוזרים, מיסוי הכנסות תושבי ישראל בחו”ל, חובות דיווח וכיו”ב.

לפרטים נוספים   לחצו כאן

לדוח הוועדה   לחצו כאן

בנייה וקידום אתרים - S.M Design