Menu

מנשה קנובל, רו”ח LLM מוסמך במשפטים – שותף מנהל

מנשה קנובל מתמחה במגוון רחב של סוגי ביקורות בחברות ציבוריות, בחברות ממשלתיות גדולות ובגופים ציבוריים. בנוסף הוא מתמחה בליווי תהליך הנפקות והערכות שווי, בבדיקת תשקיפים עבור חתמים מובילים בשוק ההון הישראלי, בייצוג גופים מול מוסדות פיננסים, בתכנוני מס – ובכלל זה מיסוי ניירות ערך, אופציות לעובדים, שינוי מבנה בחברות ותכנון מיסוי עסקאות מכירה ורכישה של חברות ונכסים, לרבות השגת אישורים מקדמיים (pre-ruling) – בליווי לקוחות מול רשויות המס, בניהול נאמנויות בגין הקצאת ניירות ערך לעובדים ובכתיבת חוות דעת מומחה לבתי משפט.

הוא בעל תואר שני במשפטים מטעם אוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מטעם אוניברסיטת תל אביב, ובוגר קורס הכשרת מבקרים פנימיים מטעם הלשכה. במסגרת פעילותו הציבורית חבר מנשה קנובל בוועדות מקצועיות של לשכת רואי חשבון בישראל. כן שימש כמרצה בתחומי הביקורת והחשבונאות במוסדות להשכלה גבוהה

בנייה וקידום אתרים - S.M Design