Menu

מחלקת אלכ”רים

המחלקה בראשות דן רבין, רו”ח מומחה בנושא אלכ”רים (=ארגונים ללא כוונת רווח) ומתן שירותים למשרדי הממשלה השונים, לשעבר מנהל המחלקה החשבונאית בחטיבת ניהול תקין ברשות התאגידים.

התמחות בטיפול בתאגידים עירוניים ובאלכ”רים, מתן שירותי חשבות מלווה, שירותים חשבונאיים למשרדי ממשלה, כינוס נכסים ופרוקים ושינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים, ייעוץ ותכנוני מס, בקורת פנים, הכנת תוכניות הבראה, ליווי ביקורות עומק של החשכ”ל, טיפול בסעיף 46 לפקודת מ”ה, וטיפול באישורי ניהול תקין לפי הדרישות החדשות של רשם העמותות, באתר תאגידים אונליין, הדוח המילולי החדש, וכל תקנות העמותות והטפסים.

.

ליצירת קשר:

Rabin@mgi-israel.co.il

סלולרי: 052-8888829

בנייה וקידום אתרים - S.M Design